Zatrudnienie zewnętrznePraca tymczasowa
Zatrudnimy wskazanych przez Państwa lub wyselekcjonowanych pracowników i oddelegujemy ich do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Państwa firmie.

Zatrudnienie zewnętrzne może dotyczyć delegowania pracy całych zespołów dedykowanych np. konkretnemu projektowi lub danemu obszarowi działań, które ze względu na efektywność przedsiębiorstwa powinny zostać na zewnątrz organizacji bądź też zadaniom angażującym wyłącznie samodzielnych pracowników w poszczególnych obszarach.

Zatrudnienie zewnętrzne może być realizowane na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Opracowujemy indywidualny projekt świadczenia danej usługi, dopasowany do Państwa oczekiwań i wymagań.

W ramach świadczonych usług bierzemy pełną odpowiedzialność – tak finansową jak prawną – za rzetelne i terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków względem Państwa firmy i personelu objętego świadczoną usługą.

Aktualna polisa ubezpieczeniowa gwarantuje Państwu refundację ewentualnych szkód z racji nienależycie wykonywanych usług. W trakcie ponad 26 lat działalności, nie zaistniała jakakolwiek potrzeba skorzystania z tego typu zabezpieczenia.

Korzyści

 • Zmiana struktury kosztów – przeniesienie kosztów zatrudnienia delegowanych pracowników z budżetu personalnego na budżet administracyjny
 • Rozwiązanie problemu limitu etatów
 • Możliwość uniknięcia dodatkowych kosztów, wynikających z bezpośredniego zatrudnienia przez firmę (pakiety socjalne, benefity + inne formy wynagradzania pracowników firmy). Stosuje się to często w przypadku stanowisk kierowniczych, gdzie świadczenia tego typu stanowią bardzo duży procent wynagrodzenia
 • Obniżenie kosztów związanych z obsługą kadrowo – płacową i przejęcie wszelkich działań z nią związanych przez Zleceniodawcę
 • Przejęcie przez P.B.A. pełnej odpowiedzialności prawno – finansowej, wynikającej z zatrudniania delegowanych pracowników

Zatrudnimy dla Państwa pracownika na czas określony w sytuacjach, które uniemożliwiają Państwa organizacji koncentrację na kluczowych zadaniach których terminowe wykonanie byłoby nie możliwe i oddelegujemy go do wykonywania pracy na określonym stanowisku w Państwa firmie. To również możliwość dostosowania wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb organizacyjnych firmy.

To idealne rozwiązanie w warunkach:

 • Absencji chorobowych
 • Niedoborów zatrudnienia w okresie urlopowym
 • Ograniczonej liczby etatów
 • Zagrożenia stanowiska częstym rotacjom
 • Sezonowości produkcji i usług
 • Targów, konferencji czy akcji promocyjnych
 • Jednorazowych projektów

Opracowujemy indywidualny projekt świadczenia danej usługi, dopasowany do Państwa oczekiwań i wymagań.

W ramach świadczonych usług bierzemy pełną odpowiedzialność – tak finansową jak prawną – za rzetelne i terminowe wypełnianie wszelkich obowiązków względem Państwa firmy i personelu objętego świadczoną usługą.

Gwarantujemy Państwu refundację ewentualnych szkód z racji nienależycie wykonywanych usług. W trakcie ponad 26 lat działalności, nie zaistniała jakakolwiek potrzeba skorzystania z tego typu zabezpieczenia.