Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych jest P.B.A. Doradztwo Personalne Jarosz, Bąkiewicz Sp. j. z siedzibą w Warszawie (01-526) przy ul. Śmiałej 57, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000249794, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 118-00-24-496 i REGON 010586334.

W jakim celu i na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Przetwarzamy te dane do prowadzenia działań rekrutacyjnych w tym: oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku, oceny zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy na określonym stanowisku, wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia; realizowania przepisów prawa; wykonywania umów.

Na jakiej podstawie i jak długo będziemy wykorzystywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalnie 36 miesięcy od daty udzielenia zgody. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, okresy przetwarzania mogą ulec skróceniu poprzez wycofanie zgody.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, dla których świadczymy usługi rekrutacyjne; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Poza wymienionymi podmiotami Twoje dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzając dane osobowe naruszamy przepisy RODO.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, wyślij e-mail na adres: rodo@pba.com.pl lub skontaktuj się z najbliższym biurem: Warszawa, ul. Śmiała 57.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych, skontaktuj się z nami: rodo@pba.com.pl