Audyt pracowniczySzkolenia zamknięte

Celem audytu jest zdiagnozowanie mocnych/ słabych stron pracowników, co umożliwia późniejsze zaplanowanie ścieżki kariery i stanowią bazę dla systemu szkoleń dostosowanych do potrzeb każdego zatrudnionego.
Kompleksową ocenę pracowniczą przeprowadzamy zarówno dla kadry zarządzającej jak również dla managerów i specjalistów średniego szczebla.

Realizowane przez nas projekty audytorskie mają na celu wielostronną ocenę personelu w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy w zespole, zdolności do osiągania celów, rozwiązywania konfliktów personalnych i radzenia sobie ze stresem. Weryfikacji poddawane są również kompetencje społeczne, predyspozycje do kierowania zespołem, predyspozycje osobowościowe oraz możliwości analityczno – intelektualne.

Narzędziami stosowanymi w audycie są badania testowe, zadania i symulacje praktyczne oraz wywiady indywidualne.

Organizujemy szkolenia zamknięte odpowiadające indywidualnym oczekiwaniom Klienta i dostosowanych do specyfiki Państwa firmy z zakresu:

  • Zarządzania i kierowania kadrami
  • Komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
  • Technik sprzedaży i negocjacji