Rekrutacją i selekcją pracowników zajmujemy się od 1992 roku (KRAZ: 459). Wykorzystujemy szeroki wachlarz metod poszukiwania pracowników, które dostosowujemy do Państwa potrzeb. Na bieżąco monitorujemy rynek pracy, cały czas pozyskując nowych kandydatów.

Specjalizujemy się w obsadzaniu stanowisk specjalistycznych i managerskich średniego i wyższego szczebla  dla firm handlowych oraz produkcyjnych, a obszar naszych działań obejmuje całą Polskę.

Nasi konsultanci to praktycy z wieloletnim doświadczeniem. Ich wiedza pozwala nam dopasować narzędzia rekrutacji i selekcji kandydatów do zróżnicowanych projektów rekrutacyjnych. Indywidualne podejście do realizowanych projektów pozwala nam dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

KorzyściMetody pozyskiwania kandydatówMetody selekcji i doboruGwarancja

Powierzenie nam procesu rekrutacji umożliwia Państwu:

 • Koncentrację na prowadzonej działalności biznesowej
 • Optymalizację kosztów i czasu poświęconego na rekrutację
 • Profesjonalne doradztwo w zakresie tworzenia opisu stanowisk pracy, profilu kandydatów i identyfikacji kluczowych kompetencji z uwzględnieniem sytuacji rynkowej i potrzeb Państwa firmy
 • Budowanie pozytywnego wizerunku Pracodawcy przez realistyczne i wyczerpujące przedstawienie oferty kandydatowi
 • Dostęp do informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy w poszczególnych branżach
 • Dostęp do wiedzy profesjonalnych konsultantów personalnych oraz wysoko wykwalifikowanych specjalistów z poszczególnych dziedzin, sprawdzających merytoryczne przygotowanie kandydatów

Standardowo czas wykonania usługi nie przekracza 30 dni od momentu podpisania umowy. Czas realizacji zleceń nietypowych jest każdorazowo uzgadniany z Klientem.

 • Search & Selection
  Pozyskujemy Kandydatów poprzez publikowanie ogłoszeń w mediach oraz wykorzystanie baz danych
 • Direct Search
  Bezpośrednio docieramy do osób, które posiadają wymagane kwalifikacje poprzez działania w dedykowanych portalach internetowych, social mediach i prasie
 • Executive Search
  Poszukujemy kandydatów na stanowiska najwyższego szczebla zarządzania przy utrzymaniu tajności prowadzonej rekrutacji. Pozyskujemy osoby posiadającą pożądane, ale trudno dostępne kwalifikacje i/lub osoby pasywne na rynku pracy. Ogromną zaletą tej metody jest zarówno jej wysoka efektywność, jak i mały margines popełnienia błędu
Projekty rekrutacyjne oparte są na wypracowanych procedurach, do których należą:

 • Selekcja życiorysów pod kątem specyfiki stanowiska i firmy klienta
 • Pogłębione wywiady telefoniczne i online
 • Rozmowy kwalifikacyjne z rekomendowanymi kandydatami
 • Weryfikacja merytorycznego przygotowania do objęcia stanowiska
 • Testy językowe – na życzenie testy pisemne.
Każdy z prowadzonych przez nas projektów jest objęty GWARANCJĄ. Jej długość zależna jest od rangi stanowiska, dla którego prowadzony był projekt rekrutacyjny. Zaczyna obowiązywać w dniu zatrudnienia kandydata. W przypadku, kiedy współpraca między kandydatem i klientem zostaje przerwana w okresie objętym gwarancją, jednokrotnie powtarzamy proces rekrutacji bez dodatkowych kosztów z Państwa strony.